Чи можна починати речення англійською з because?

Світлина: flickr.com/photos/medialoog/

В початковій школі ми багато речей сприймаємо на віру, а потім не вважаємо за необхідне чи просто лінуємось перевірити, на чому ґрунтується те чи інше зазубрене твердження. З дитинства у мене в голові сидить правило: "В англійській мові не можна починати речення зі сполучника because!" Доля правди в ньому є, але це як раз той випадок, коли, як кажуть, "чув дзвін, та не знаєш, де він".

Насправді це правило існує в багатьох варіантах і стосується й інших сполучників. Так, Вікіпедія пише, що "багатьох студентів вчать, що певними сполучниками, як-то "and", "but" і "so", речення починати не варто, хоча цей погляд не має ані історичного, ані граматичного підгрунтя".

Ернест Говерс (Ernest Gowers), відомий своїми роботами зі стилістки англійської мови, з цього питання зазначав: "Те, що починати речення з and  є помилкою , - дуже давній забобон. Оксфордський словник надає приклади [вживання], які датуються [періодом] з X по XIX сторіччя; їх повно в  Біблії".

Тож де правда в цьому питанні? Істина полягає в тому, що починати речення зі сполучника можна, тільки справжні речення, а не фрагменти речень! Що мається на увазі?

Сполучники, як правило, вводять підпорядковані речення в складнопідрядні; таким чином, якщо ми починаємо речення зі сполучника, то маємо бути впевнені в тому, що це речення містить не тільки підпорядковану частину (subordinate clause), але й головну (main clause).

Отже, речення на кшталт "Because you were taught not to use conjunctions at the beginning of a sentence, you afraid to use them" є коректним. Використати ж лише підрядне речення (тобто фрагмент складного речення без головної частини) буде помилкою: "Because you were taught not to use conjunctions at the beginning of a sentence". Не варто забувати, що в разі, якщо головне речення іде після підрядного (тобто саме тоді, коли сполучник стоїть на початку речення), між ними ставиться кома!

Варто відзначити, що, окрім граматичної проблеми, в цьому питанні існує і стилістична: вживання таких "заїжджених" сполучників як but, and, тощо, насправді часто вважається притаманним неформальному спілкуванню, тобто просторіччям, і особливо не є бажаним в формальних письмових документах. В такому разі ці сполучники замінюють їх формальними еквівалентами. Так, but можна замінити на however, although або nevertheless, а and - на moreover, furthermore, тощо.

Втім, головний висновок з усього цього поляає в тому, що вживання сполучників на початку речень не є помилкою. Звичайно, якщо вживати їх правильно :)


Ще еспресо