Англійська мова: В чому різниця між префіксами In- і Un- ?

Світлина: flickr.com/photos/medialoog/

В англійській мові для утворення слова, що має протилежне значення, існують два різних префікса. Ну, насправді їх значно більше, ніж два (dis-, a-, anti-, de-, тощо), але найбільш поширеними є in- і un-. Як говориться на статті на Mentalfloss, ці префкіси додають прикметнику сенс “не” і почасти створюють проблеми, адже не завжди зрозуміло, який з них потрібно використовувати для конкретного слова.

Багато пар слів з префіксами in-/un- є взаємозамінними. Наприклад, обидва слова inalienable і unalienable є правильними і означають одне й те саме - “невід'ємний”; навіть творці Декларації незалежності США використовували їх поперемінно. Те саме можна сказати і про inadvisable і unadvisable. Втім, загалом ці два префікси не є еквівалентними.

Як правило, вважається, що un- використовують з германськими коренями, а in- - з латинськими, як можна побачити в наступник синонімічних парах: unfriendly - inamicable ("недружній"); unteachable - ineducable ("такий, що не піддається вихованню"); unbelievable - incredible ("неймовірний"). Втім, тільки тому, що слово має латинський корінь, не можна сказати, що його не використовують з префіксом un-, як це відбувається, наприклад, у наступних випадках: unproductive ("непродуктивний"), unfortunate ("невдалий"), unreliable ("ненадійний"), undesirable ("небажаний"), unconscious ("несвідомий"), тощо.

Un- також часто можна побачити з прикметниками, утвореними від дієприкметників, що закінчуються на -ed або -ing: undomesticated ("неодомашнений"), undeveloped ("нерозвинутий"), unconcerning ("такий, що не бентежить"), undisciplined ("недисциплінований"), uncomprehending ("такий, що не розуміє").

З іншого боку, якщо слово має германський корінь, це дійсно з великою ймовірністю означає, що воно не може бути використане з in-. Якщо ж ви таки знайдете таке слово, то, певно, воно є прикладом використання повністю відмінного префікса in-, який означає “всередині” або “в напрямку до”, як от incoming ("такий, що надходить") або indwelling ("такий, що постійно проживає"). Отже, in- є більш обмеженим префіксом, ніж un-. Un- використовується вільніше, його можна пристосовувати до нових слів, тоді як in- залишається вбудованим в існуючий словник, такою собі кісткою динозавра латини.

Un- навіть може вживатись зі словами, які вже використовують з in-, хоча, коли це відбувається, то часто утворюється інше, менш специфічне значення. Наприклад, хоча сенс слова indigestible можна відслідкувати до значення “такий, що не можна перетравити”, воно несе додаткові шари конотації, яких не має слово undigestible  - їжа, що викликає відразу або змушує людину почувати себе дурно. Undigestible конкретніше означає “такий, що не можна перетравити”. Погано приготовану їжу можна описати як indigestible, проте камінь - лише як undigestible. Значення другого слова складається безпосередньо з двох його частин, тоді як у першого походить з довгої історії його вживання.

Втім, пошук таких відтінків значень може збити з пантелику. Яка насправді різниця між inaccessible і unaccessible, inconsolable і unconsolable,  indescribable і undescribable? Звичайно, слова в парах означають різні речі. А можливо і ні... Багато з них змінювали свої значення туди-сюди протягом сторіч (в наш час форми цих конкретних слів з префіксом in- вважають більш прийнятними). Деякі з них краще вживати в тій чи іншій конкретній ситуації, але деякі і надалі залишаються indecisive - невизначними або undecided - невизначеними.


Ще еспресо