Got і Gotten: головна відмінність між американською і британською англійською

Той, хто в школі вчив на пам’ять неправильні англійські дієслова, має пригадувати, як зубрив ряд get – got – got (gotten). І в більшості, певно, виникало питання: що це за слово в дужках, чому для третьої форми дієслова існує два варіанта? І чи є між ними різниця? Спробуємо розібратись.

Світлина: traduzioniclick.com

Отже, got і gotten – це третя форма (past participle) дієслова to get, тобто форма, яка використовується після допоміжного дієслова, наприклад, to have. Gotten є звичайним варіантом для американських діалектів англійської мови і менш знаний в британській англійській, де в якості третьої форми використовують got. Отже, основна відмінність між вживанням got і gotten полягає в тому, використовуєте ви американську чи британську англійську. Але як стало можливим існування цих двох варіантів дієслова? Щоб відповісти на це запитання, потрібно заглибитись в історію походження, тобто в етимологію, дієслова to get.

Дієслово get походить від давньонорвезького geta, яке мало другу форму gatum і третю getenn і означало «отримувати, досягати, мати змогу». Його часто використовували майже як допоміжне дієслово і у складених фразах, таких як geta rett , в якому нескладно впізнати знайоме get right («зрозуміти вірно»). В давньоанглійській мові (450 – 1100 рр.), в яку дієслово попало з норвезької, його також використовували переважно у складених словах і фразах, таких як forgietan (to forget) і begietan (to beget). Лише в середньоанглійській мові (1100 – 1500 рр.) слово gietan стали використовувати як окреме дієслово зі значеннями «отримувати», «здобувати» чи «набувати».

«В англійській мові для утворення слова, що має протилежне значення, існують два різних префікса. Ну, насправді їх значно більше, ніж два (dis-, a-, anti-, de-, тощо), але найбільш поширеними є in- і un-. Ці префкіси додають прикметнику сенс “не” і почасти створюють проблеми, адже не завжди зрозуміло, який з них потрібно використовувати для конкретного слова».

«Англійська мова: В чому різниця між префіксами In- і Un- ?»

Відповідно до Оксфордського словника англійської мови gietan почало відмінюватись за формами відповідно то так званого ряду «e, a, o», тобто другою формою було gat, а третьою - goton. Інше дієслово, які змінюються за цією моделлю, - наприклад, stel (steal), із відповідними формами stal і stolen. В XVI сторіччі в результаті процесу уподібнення другої і третьої форм виникла єдина форма минулого часу – got.

Проте саме в XVI сторіччі виникають британські колонії в Північній Америці, і англійська мова в Новому Світі почала розвиватися не так, як в Старому. Зокрема, в той час як gotten в якості третьої форми дієслова to get в Великобританії вийшло з вжитку, поступившись got, в Сполучених Штатах його продовжували використовувати.

Проте, окрім чіткого географічного розподілу вживання got і gotten, існують власні особливості як в американському варіанті англійської мови, так і в британському.

На Британських островах форма gotten остаточно не зникла. Вона залишилась в складі прислів’їв і сталих фраз (наприклад, ill-gotten gains never prosper, «на чужому нещасті власного щастя не побудуєш»), а також в окремих діалектах, наприклад, Йоркширському, де нормою є такі вислови як «I've getten a job». Зрештою, цей варіант третьої форми зафіксовано в Британському національному корпусі, а отже вважати його взагалі неправильним неможна, він залишається складовою частиною мови англійців.

Щодо особливостей використання got і gotten в американському варіанті англійської мови, то існує доволі чіткий поділ за контекстом використання: got означає володіння («Have you got a phone?» = «Ти маєш телефон?»), а gotten використовують для означення процесу отримання («Have you gotten a phone?» = «Ти взяв собі (=придбав) телефон?»).

В Кембріджській енциклопедії англійської мови відомий філолог Девід Крістал (David Crystal) з цього приводу зазначає: «Gotten – ймовірно, найбільш характерна з усіх граматичних відмінностей американської англійської і британської англійської, проте британці, які намагаються використовувати його всюди, помиляються. Це не просто альтернатива для have got». І наводить наступні приклади.

Gotten використовують в таких контекстах як:

They've gotten a new boat. Вони отримали (=obtain) новий човен.

They've gotten interested. Вони зацікавились (=become interested).

He's gotten off the chair. Він встав зі стільця (=moved off).

Проте в сенсі володіння це дієслово не використовується, американська англійська цього не дозволяє:

I've gotten the answer. Це речення означає «Я отримав відповідь», а не «Я маю відповідь». Для того, щоб вкласти другий сенс, потрібно сказати як і в британській англійській: I've got the answer.

Але це стосується лише розмовної, неформальної мови. В матеріалах Массачусетського технологічного інституту надаються рекомендації щодо використання got в значенні «мати» (have) або «мусити» (must), яке є вкрай небажаним в письмі чи формальному спілкуванні. Наприклад, речення «Перед нами постало декілька проблем», можна перекласти як:

We got several problems on our hands. Цей переклад є неприйнятним.

We have got several problems on our hands. Цей переклад є прийнятним, але недобрим.

We have several problems on our hands. Цей переклад є добрим.

Або «Ми мусимо знайти рішення наших проблем»:

We've got to find a solution to our problems. Цей переклад є прийнятним, проте рекомендується інший: We must find a solution to our problems.

Підсумовуючи все зазначене вище, можна сказати, що при виборі третьої форми дієслова to get, got  чи gotten , по-перше, потрібно брати до уваги, який варіант англійської мови використовується, а по-друге - по можливості уникати вживання дієслова to get в значенні «мати» (have) або «мусити» (must), використовуючи gotten для позначення процесу отримання чи зміни стану.


Ще еспресо