Перфектний (доконаний) час в іспанській мові: минулий, теперішній, майбутній

Як відомо тим, хто знайомий з мовознавством, перфектні часи виражають дію, яка завершується до означеного моменту. Якщо цей момент в минулому - то це буде минулий доконаний час, якщо в теперішньому - то теперішній, якщо в майбутньому - то майбутній. Той, хто знає англійську мову, легко впізнає в іспанських перфектних часах відповідні англійські - Past, Present i Future Perfect, і формування доконаних часів в іспанській мові відбувається за схожим принципом - з використанням допоміжного дієслова haber і дієприкметника основного дієслова (participio pasado).

Світлина: https://www.flickr.com/photos/whizzer/6078029841/

Форми допоміжного дієслова haber  для минулого, теперішнього і майбутнього перфектного часу

Головна складність полягає в тому, що, на відміну від англійської, в іспанській мові допоміжне дієслово змінюється не лише за граматичною категорією часу, але й за категоріями особи і числа, тому загалом в кожному часі (минулому, теперішньому і майбутньому) необхідно вивчити 6 форм допоміжного дієслова , а загалом - аж 18. Їх необхідно запам'ятати за таблицею, наведеною нижче:

Займенник Preterito pluscuamperfecto
Preterito perfecto
Futuro perfecto
Yo (я) había he habré
(ти) habías has habrás
Él, ella, usted (він, вона, воно) había ha habrá
Nosotros (ми) habíamos hemos habremos
Vosotros (ви) habíais habéis habréis
Ellos, ellas, ustedes habían han habrán

Утворення дієприкметників (participio pasado)

На щастя, дієприкметники в іспанській мові мають лише одну форму для всіх категорій - часу, особи, числа, тому достатньо засвоїти лише правила їх утворення для дієслів різних груп. Дієслова 1 групи (із закінченням -ar) утворюють дієприкметники шляхом додавання закінчення -ado, а дієслова другої і третьої груп (із закінченням -er  і -ir) - шляхом додавання закінчення -ido, як показано в наступній таблиці:

Infinitivo tomar
comer
subir
  -ado -ido -ido
Participio tomado comido subido

Втім, щоб все не було занадто просто, існує ще чимала група дієслів-виключень, які не відповідають цьому правилу, і утворені з яких дієприкметники потрібно запам'ятати. Найбільш часто вживаними дієсловами з цієї групи є наступні:

Infinitivo Дієслова Participio
hacer робити hecho
poner класти puesto
ver бачити visto
ser бути sido
ir йти ido
escribir писати escrito
romper ламати roto
morir помирати muerto
abrir відчиняти abierto
volver повертати vuelto
decir розповідати dicho

Варто відзначити, що допоміжне дієслово і дієприкметник не можна роз'єднувати, вони мають йти поряд. Отже, розглянемо окремо теперішній, минулий і майбутній доконані часи більш докладно.

Preterito perfecto - теперішній перфектний час

Preterito perfecto означає завершену дію, яка передує іншій дії в теперішньому часі. Preterito perfecto утворюється за допомогою допоміжного дієслова haber у формі простого теперішнього часу (Presente de indicativo)  і дієприкметника основного дієслова (Participio pasado). Preterito perfecto використовують для:

1. Опису подій, які ще не завершено, або які тісно пов'язані з теперішнім часом:

Aun no he empezado a estudiar para al examen. - Я ще не починав готуватися до іспитів.

Esta semana has trabajando mucho. - Цього тижня ти багато працював.

Ellos han vivido aquí por diez años. - Вони [вже] живуть тут десять років.

2. Позначення подій в минулому без точної вказівки часу, але стосовно теперішнього моменту:

Has estado alguna vez en Malaga? - Чи ти колись [до цього] був в Малазі?

Gracias por haber venido. - Дякую, що [зараз] прийшов.

Esto ha ocurrido antes. - Це [вже] відбувалось раніше.

No ha ocurrido nada. - Нічого [зараз] не трапилось.

Preterito pluscuamperfecto - минулий перфектний час

Preterito pluscuamperfecto (так званий плюсквамперфект) означає завершену дію, яка передує іншій дії в минулому. Preterito pluscuamperfecto утворюється за допомогою допоміжного дієслова haber у формі минулого недоконаного часу (Preterito imperfecto)  і дієприкметника основного дієслова (Participio pasado). Preterito pluscuamperfecto використовують для:

1. Вираження непрямої мови, коли хтось в минулому говорить про те, що відбулось до моменту говоріння:

Él dijo que él había abierto la ventana. - Він сказав, що [вже] відкрив вікно.

2. Вираження переліку подій в минулому, коли важливо відзначити порядок, в якому вони відбулися. При цьому необхідно пам'ятати, що дія, якій передує дія в плюсквамперфекті, може бути виражена і в минулому недоконаному, і в теперішньому доконаному часі, наприклад:

He hecho las compras pero no sabia que vosotros ya las habíais hecho. - Я [тільки-но] зробив покупки, проте я не знав, що ви їх зробили раніше.

Cuando llegue a casa mi esposa ya habia hecho las compras. -  Коли я повернувся додому, моя дружина вже зробила покупки.

Futuro perfecto - майбутній перфектний час

Futuro perfecto використовують для позначення дії, яка завершується раніше іншої дії в майбутньому або певного вказаного моменту в майбутньому. Futuro perfecto утворюється за допомогою допоміжного дієслова haber у формі майбутнього недоконаного часу (Futuro imperfecto)  і дієприкметника основного дієслова (Participio pasado). Futuro perfecto використовується для:

1. Вираження дії в майбутньому стосовно теперішнього

Yo habre vuelto antes de las once. - Я повернусь [вже] після одинадцятої.

Lo habrán acabado entonces - Тоді вони вже це завершать.

2. Вираження ймовірної дії в минулому (тобто майбутньої дії стосовно минулого):

Habrá tenido dificultades - У нього, ймовірно, виникли проблеми.

Se lo habrá dicho? - Чи сказав він їй про це?


Ще еспресо