Прості часи в іспанській мові: теперішній, минулий і майбутній

Відмінювання дієслів в іспанській мові - справа складна. Як і в українській, відмінювання відбувається за особами: я-ми, ти-ви, він(вона,воно)-вони. Як і в англійській, існує під дюжину граматичних часів: прості, незавершені, перфектні... Плюс три групи дієслів: із закінченнями -ar, -er, -ir в невизначеній формі. Плюс неправильні дієслова. Голова йде обертом і не хочеться навіть занурюватись у все це. Але насправді можна суттєво спростити собі задачу: взяти три прості граматичні часи (минулий, теперішній і майбутній) і правильні дієслова. Цього для початку буде достатньо, щоб навчитися висловлювати прості думки з прив'язкою до часу, а відтак і знайти порозуміння з іспаномовними співрозмовниками.

Світлина: https://eleinternacional.com/

Часи іспанської мови, які варто вивчити в першу чергу, є наступними.

Presente описує дію в теперішньому; як правило, з цього часу починається вивчення іспанської мови і він не викликає особливих труднощів, але є важливим для запам'ятовування трійки "інфінітив - основа - закінчення", на якій далі будується відмінювання й інших часових граматичних форм.

Preterito indefinido описує дію, що відбулася в минулому, як-то "він бачив її", "я купив хліба", "вони поїхали у відпустку".

Futuro simple описує таку дію в майбутньому: "він побачить її", "я куплю хліба", "вони поїдуть у відпустку".

Певним аналогом цих часів в англійській мові є часи Simple (Indefinite), за тим виключенням, що іспанський простий минулий час не описує повторювану дію в минулому (як-то конструкція "used to"/"would" в англійській - для цього в іспанській використовують минулий недоконаний час Preterito imperfecto). І як і в англійській, використовуючи лише ці три прості часи, можна доволі якіісно висловлювати свої думки.

В таблиці нижче наведено загальну схему відмінювання трьох груп дієслів в трьох простих часах за трьома граматичними особами. Для прикладу взято по дієслову з кожної групи: mirar (дивитись), comer (їсти) i vivir (жити). Групу дієслова визначають за закінченням в невизначеній формі (виділені жирним), а основа, яка залишається при відкиданні закінчення, використовується для відмінювання.

В таблиці часи представлені стовбчиками, а особи - строками, окрема строка для однини і множини. Відповідно, в клітинці на перетині строки і стовбця наведено відмінювання кожного з трьох дієслів - одне під одним. Запам'ятовування правил можна додатково полегшити, оскільки в деяких випадках відмінювання дієслів з різних груп збігається, і в такому випадку дієслова, які відмінюються однаково, представлені на одному рівні через тире. Це добре видно в стовбчику майбутнього часу, в якому в кожній строці дієслова всіх трьох груп розташовані горизонтально поряд, бо мають однакове закінчення. 

Займенник Presente
Preterito indefinido
Futuro simple
Yo (я)
mir- como - vivo

miré
comí - viví


miraré - comeré - viviré

(ти) miras
comes - vives

miraste
comiste - viviste


mirarás - comerás - vivirás

Él, ella, usted (він, вона, воно) mira
come - vive

miró
com- viv


mirará - comerá - vivirá

Nosotros (ми) miramos
comemos
vivimos
miramos
comimos - vivimos


miraremos - comeremos - viviremos

Vosotros (ви) miráis
coméis
vivís
mirasteis
comisteis - vivisteis


miraréis - comeréis - viviréis

Ellos, ellas, ustedes (вони) miran
comen - viven
miraron
comieron - vivieron

mirarán - comerán - vivirán

Отже, для вивчення простого майбутнього часу треба запам'ятати лише відповідні шість закінчень для трьох осіб в множині і однині, які додають до інфінитиву: -é, -ás, -á (три особи в однині), -emos, -éis , -án (три особи в множині). І перше правило, яке полегшує вивчення відмінювання дієслів в іспанській мові, полягає в тому, що майбутній простий час для всіх трьох груп дієслів утворюється шляхом додавання однакових відповідних закінчень до невизначеної форми дієслова.

Найменше співпадінь закінчень в теперішньому часі: тут спільне закінчення  існує тільки для першої особи однини, плюс однаково змінюються дієслова груп -er і -ir в другій і третій особах однини (закінчення -es i -en відповідно). Закінчення необхідно вивчити, і  загальне правило, яке можна вивести для теперішнього простого часу, полягає в тому, що теперішній простий час утворюється шляхом додавання відповідного закінчення до основи дієслова (а не до інфінитиву, як в майбутньому часі!)

Минулий час утворюється ніби за проміжним правилом між теперишнім і майбутнім, і в цьому полягає друге правило, яке полегшує відмінювання дієслів в іспанській мові: минулий простий час для всіх трьох груп утворюється шляхом додання відповідного закінчення до основи дієслова, при цьому для дієслів груп -er і -ir ці закінчення збігаються.

Іншими словами, відповідно до відстеженої системи, полегшення вивчення відмінювання дієслів відбувається завдяки зменшенню груп дієслів: три групи дієслів де-факто існують тільки в теперішньому часі; в минулому вони вже утворюють дві групи ( -ar / -er + -ir ), а в майбутньому збігаються в одну єдину.

Звичайно, необхідно не забувати, що вказана система діє тільки для правильних дієслів, але вони становлять значну більшість, тому наведені вище правила мають лежати в основі вивчення відмінювання дієслів. При цьому увагу необхідно звернути на наступні головні виключення.   

В дієсловах першої групи, які закінчуються на ‑car, ‑gar, ‑zar, в першій особі однини минулого часу відбуваються заміни:

 на -: llegar - yo lleg(я прийшов)

-zé на -cé: commenzar - yo comen (я розпочав)

-cé на -qué: tocar - yo toqué (я торкнувся)

Неправильні дієслова - окрема тема, адже в них зазвичай відбувається зміна основи, тобто правилам зміни закінчення вони в цілому відповідають. Але для прикладу наведемо найбільш вживані з них.

Неправильні дієслова в Preterito:

   estar
(бути)
ir (йти) ,
ser (бути) 
tener
(мати)
 hacer
(робити)
poder
(могти)
 poner
(класти)
  ver
(бачити)
  decir
(говорити)
morir
(помирати)
  saber
(знати)
Yo  estuve  fui  tuve  hice  pude  puse  vi  dije  mori  supe
Tu  estuviste  fuiste  tuviste  hiciste  pudiste  pusiste  viste  dijiste  moriste  supiste
El, Ella  estuvo  fue  tuvo  hizo  pudo  puso  vio  dijo  murió  supo
Nosotros  estuvimos  fuimos  tuvimos  hicimos  pudimos  pusimos  vimos  dijimos  morimos  supimos
Vosotros  estuvisteis  fuisteis  tuvisteis  hicisteis  pudisteis  pusisteis  visteis  dijisteis  moristeis  supisteis
Ellos  estuvieron  fueron  tuvieron  hicieron  pudieron  pusieron  vieron  dijieron  murieron  supieron

Неправильні дієслова в Futuro:

   

tener
(мати)
 hacer
(робити)
poder
(могти)
 poner
(класти)
    decir
(говорити)
    saber
(знати)
Yo      tendré  haré  podré  pondré    diré    sabré
Tu      tendrás  harás  podrás  pondrás    dirás    sabrás
El, Ella      tendrá  hará  podrá  pondrá    dirá    sabrá
Nosotros      tendremos  haremos  podremos  pondremos    diremos    sabremos
Vosotros      tendréis  heréis  podréis  pondréis    diréis    sabréis
Ellos      tendrán  harán  podrán  pondrán    dirán    sabrán

Після засвоєння простих часів можна перейти до вивчення доконаних (перфектних) часів.


Ще еспресо