Правила утворення множини іменників латинського походження в англійській мові

Форма множини іменників в англійській мові утворюється додаванням до іменника у формі однини закінчення -s (-es). Це просте правило вивчають в школі, разом з нечисленними виключеннями, які являють собою слова, що змінюють корінь, такі як toothteeth чи mousemice. Здається, все просто. Проте існує велика сукупність іменників, про які часто забувають: вони не підпорядковуються головному правилу і не є виключеннями. Це колись запозичені слова, передусім латинського та грецького походження, які вже давно увійшли в словник англійської мови.

Світлина: https://www.youngwriters.co.uk

Ми обрали найбільш вживані слова латинського походження і декілька аналогічно змінюваних слів з інших мов. Деякі з них мають дві чи навіть три форми множини, в такому випадку вони надаються в переважному порядку: спочатку рекомендований/найбільш вживаний варіант, а потім інші. Проблема полягає в тому, що для багатьох слів можна вживати як ориганільну (тобто, не англійську) форму множини, так і англійську (тобто, з додаванням закінчення -s до форми однини), і іноді надати перевагу тій чи іншій формі важко, за виключенням випадків, коли слово вживається як термін в конкретній царині науки.

alumnus/alumna: alumni і alumnae (alumnus - "випускник, вихованець", alumna - "випускниця, вихованка", alumni - форма множини для випускників чоловічого або чоловічого і жіночого роду, тоді як alumnae - тільки жіночого; часто alumni вживають як форму однини, або ж форми alum/alums - як гендерно-нейтральні форми однини і множини відповідно)

antenna: antennae (біологічний термін, в значенні "вусик" чи "щупальце" істоти), antennas (технічний термін, в значенні "[радіо]антена")

automaton: automotons, automata (автомат)

bacillus: bacilli (бацила)

bacterium: bacteria (бактерія)

cactus: cacti, cactuses (кактус)

criterion: criteria (критерій, мірило)

datum: data, datums ("факт", "характеристика", форму data часто вживають і як форму однини в значенні "інформація")

focus: foci, focuses (фокус, центр)

formula: formulae (бажано для математичних формул), formulas (в інших випадках)

fungus: fungi, funguses (гриб, пліснява, цвіль)

graffito: graffiti ("графіті", форма множини майже незмінно вживається замість однини)

hippopotamus: hippopotamuses, hippopotami (гіпопотам, бегемот)

medium: mediums, media (бажано вживати для позначення форм вирзаження чи інформації або в біологічному контексті)

nebula: nebulae (в астрономії в значенні "туманність"), nebulas (в медицині в значенні "помутніння")

paparazzo: paparazzi ("папарацці", форма множини майже незмінно вживається замість однини)

phenomenon: phenomena, phenomenons (явище, феномен)

platypus: platypuses, platypi (качкодзьоб)

radius: radii, radiuses (радіус)

referendum: referenda, referendums (референдум)

rhinoceros: rhinoceroses, rhinoceros, rhinoceri (носоріг)

seraph: seraphim, seraphs (серафім)

spectrum: spectra, spectrums (спектр)

stratum: strata (шар, нашарування)

stimulus: stimuli (стимул, вплив)

symposium: symposiums, symposia (сімпозіум, збірник статей)

Велика група слів, які в однині закінчуються на -is, а в множині змінюють -is на -es (а не додають, за загальним правилом!)

analysis: analyses (аналіз)
axis: axes (вісь)
basis: bases (основа, підстава, база)
crisis: crises (криза)
diagnosis: diagnoses (діагноз)
hypothesis: hypotheses (гіпотеза)
oasis: oases (оаза)
paralysis: paralyses (параліч)
synthesis: syntheses (синтез)
thesis: theses (теза, дисертація)


Ще еспресо