Англо-український словник еколінгвістичних термінів

Словник постійно доповнюється і удосконалюється. Якщо за якимись термінами є зауваження, уточнення чи пропозиції - пишіть в коментарях. Створимо словник українських відповідників англомовних термінів разом!

Світлина: flickr.com/photos/39997856@N03/10587646474/ (CC BY-NC-ND 2.0)

 

D

dead language - мертва мова

dominant language - домінантна мова (основна мова спілкування)

E

endangered language - зникаюча мова. Мова, якій загрожує небезпека зникнення. Ступені загрози:

extinct language - вимерла мова, зникла мова. Ступені зникнення:

 ethnolect - етнолект. Різновид мови, повязаний з певною етнічною групою. Термін поєднує поняття "етнос" і "діалект".

I

immersion - занурення [в мовне середовище (спільноту носіїв мови) з метою вивчення мови чи покращення навичок спілкування нею]

indigenous language - мова корінного народу, тубільна мова

L

language death - смерть мови

language decline - занепад мови

language loss - втрата мови

linguistic stock - група мовних сімей. За визначеням Оксфордського словника, це "група мовних родин, які мають спільні ознаки, що може свідчити про спільне походження". Походить від французького терміну "souche de langues".

M

mother tongue - рідна мова

N

native language - місцева мова

native speaker - уроджений мовець (неточне: носій мови, уточнене: корінний носій мови/корінний мовець)

R

revitalisation - відродження [мови]

S

speaker - мовець, носій мови

V

vulnerable language - вразлива мова

W

written language - писемна мова


Ще еспресо