Правила вживання апострофа в англійській мові

Вживання апострофа в англійській мові є постійним джерелом помилок, яким, втім, не приділяють значної уваги, бо вважають їх несуттєвими. Проте використання чи невикористання апотстрофа іноді має значний вплив на сенс, не кажучи вже про стиль письма. Отже, які помилки під час вживання апострофа виникають найчастіше і як використовувати апостроф правильно?

Світлина: https://twitter.com/jonkudelka

1. Вживання апострофа з формами множини

Написання фоми множини іменника, в якій апостроф передує закінченню множини -s, є помилкою, наприклад, написання taxi’s замість taxis. Цю помилку часто називають "апострофом продавця овочів" (greengrocer’s apostrophe) через те, що вона притаманна як написаним від руки, так і надрукованим вивіскам дрібних крамничок.

2. Вживання апострофа з займенниками

Після займенників апостроф вживають тільки при скороченні допоміжного дієслова to be, наприклад, he's замість he is. Присвійні займенники (такі як theirs і yours) з апострофом не вживаються. Найбільш поширеною помилкою в цьому випадку є плутанина між it's (скорочення для it is, наприклад, it's a feature - "це є ознакою") та its (позначення володіння, наприклад, the description of commodity and its features - опис товару і його властивостей).

«Справжні проблеми у тих, хто вивчає англійську мову, починаються при зустрічі з часами дієслів та артиклями».

«Як затоваришувати з англійськими артиклями»

3. Вживання апострофа при описі спільного володіння

Коли мається на увазі, що декілька осіб володіють чимось кожен окремо, то ім'я кожного потрібно вживати з апострофом: Tom's and Jerry's pieces of cheese are the same size (Шматки сиру у Тома і Джеррі мають однаковий розмір). Проте коли володіння є спільним, апостроф вживають лише після останнього імені: Tom and Jerry's cheese is tasty (Сир Тома і Джеррі смачний).

4. Вживання апострофа з присвійними формами прізвищ

Якщо ваше прізвище Brown, то вивіска на поштовій скринці вашого будинку має бути “The Brown’s house”, проте якщо ваше прізвище Browns, то її потрібно писати як “The Browns’ house”.

5. Вживання апострофа з формою множини абревіатур

При створенні форми множини абревіатур апостроф не вживають. Отже, загально поширена форма множини для оптичних дисків CD's і DVD's є помилковою, вірний варіант - CDs і DVDs.

Вживання апострофу з абревіатурами в англійській мові

6. Вживання апострофа для позначення форми множини цифр

Для позначення форми множини цифр апостроф не вживається. Наприклад, щоб написати "вісімки" чи "дев'ятки" за допомогою цифр, пишіть "8s and 9s", а не "8's and 9's". Взагалі апостроф після цифр вживають лише для позначення присвійності, наприклад, "це був найкращий удар дев'ятки (гравця під номером 9)" слід писати як "It was 9's best kick ", або ж "це був найспекотніший день 1999 року" - "it was 1999's hottest day" (стилістично це виглядає непривабливо, проте так написати можна).

7. Вживання апострофа для позначення десятиріч

Вживання апострофа для позначення десятиріч є застарілим. Наприклад, раніше для позначення десятирічч "шістдесяті роки" рекомендованою формою була "1960’s", проте зараз пишуть просто "1960s". Те саме стосується і випадків, коли мова йде про вік людини: "йому пішов восьмий десяток" буде "he's in his 70s", а не "hes in hi's 70's" (так, тут декілька помилок! ^_^ )

8. Вживання апострофа для позначення форми множини літер

На відміну від цифр, для позначення множини літер апостроф вживається: "How many o's do you write in the word Google?" Виключенням є великі (заглавні літери), при утворенні множини яких апостроф не вживають, наприклад, при описі оцінок за навчання: "How many As, Bs and Cs do you have?"

9. Вживанні апострофа з назвами брендів і торговельних марок

Багато назв брендів, таких як Starbucks Coffee, які за правилами мають містити апострофи, їх не містять, якщо компанія вважає, що її бренд чи емблема краще виглядає без апострофа. Отже, “Starbucks Coffee” є помилкою, проте створювати власний бренд на власний розсуд - це право компанії, яке редактори мають поважати.


Ще еспресо