Слова англійської мови, які здаються спорідненими, проте мають різне походження

Навіть вивчивши англійську мову на дуже пристойному рівні, більшість людей знаходиться в полоні думки, що такі пари поширених і схожих за написанням слів як man - human, male - female, pen - pencil, тощо, мають однакове походження. Звичайно, на вміння говорити англійською мовою це ніяк не впливає, проте безпосередньо стосується глибинного знання і розуміння мови. Для тих, хто не цікавився етимологією англійської мови, ми відібрали десять пар найбільш вживаних слів, які видаються етимологічно спорідненими, проте мають абсолютно різне походження.

Світлина: http://debbieteakle.com

1. PEN - PENCIL

Слово pencil ("олівець") прийшло до англійської мови із французької, де pincel означало "пензлик з тонким кінцем". Французьке слово, в свою чергу, має коріння в латині, де penicillus означає "пензель для малювання". Слово pen ("ручка") також має латинське коріння, проте походить від penna, що означає "перо", яке раніше і виконувало функцію ручки для писання.

2. MALE - FEMALE

Слова male ("чоловічий") і female ("жіночий") також потрапили в англійську мову через французьку з латинської, проте мають абсолютно різні корені - masculus і femella відповідно. Сучасна схожість у звучанні є випадковою.

3. MAN - HUMAN

Слово man має германське коріння, і в усіх германських мовах (отже, і у англійській) має значення і "людина", і "дорослий чоловік". З іншого боку, слово human ("людський") походить від латинського humanus, яке означало "людське, земне", на відміну від божественного чи тваринного.

4. FISH - CRAYFISH

Ще в середньоанглійській слово crayfish ("річковий рак") мало старофранцузьький вигляд crevice (сучасне французьке - écrevisse), що, в свою чергу, має коріння у франкському krebitja, тобто "краб". Позаяк за звучанням "vice" доволі схоже на "fish", поступово, приблизно у XVI сторіччі, ця плутанина призвела до зміни написання, наближеної до fish ("риба"), яке має суто германське походження: в староанглійській мові fisc означало будь-яку тварину, що живе суто в воду. Звідси і shellfish ("устриця"), і starfish ("морська зірка"), проте, як бачимо, crayfish є цікавим виключенням.

5. RAGE - OUTRAGE

«Duolingo - провідний сервіс з вивчення мов онлайн. Заснований в 2011 році професором університету Карнегі-Меллона Льюісом фон Аном, Duolingo пропонує безплатні курси для вивчення понад 50 мов більш ніж 20 мовами».

«Де безкоштовно вчити англійську й інші іноземні мови?»

На відміну від семантики, з погляду етимології outrage ("обурення") не ї різновидом rage ("гнів"). В той час як слово rage має коріння в латинському rabies ("шаленство, несамовитість"), outrage походить від старофранзцузького ultrage, де преікс ult- (те саме, що ultra) означає "поза", а суфікс -age утворює іменник (так само як, наприклад, в usage), тобто цілком слово означає буквально "вихід за межі" в будь-якому сенсі, і саме через схожість на "out+rage" в англійській мові почало означати "обурення", спричинене "надмірною образою" або "грубим порушенням" (тобто, загалом "виходом за дозволені межі"). Всі ці значення зберігаються і в сучасній англійській мові, про що і варто пам'ятати - одним цим словом можна суттєво збільшити свій словниковий запас.

6. HOUSE - PENTHOUSE

В house ("будинок") може бути penthouse ("піддашок" або "фешенебельна квартира на даху"), проте в слові penthouse нема слова house. Останнє походить від староанглійського hus -  "житло, оселя", тоді як етимологія першого більш складна: староанглійське pentize є скороченням французького apentis ("добудова") з латинським корінням (від appendicium). Через це першим значенням penthouse і було просто "добудова", зокрема, саме так  середньоанглійські проповіді описують місце народження Христа в яслах. Значення ж "квартира чи невеличкий будинок на даху хмарочоса" вперше зафіксовано 1921 року, з того часу пентхауз отримав значення розкошного житла.

7. LOCK - WEDLOCK

Незважаючи на традиціюзакріплювати шлюб (wedlock) дверним замком ([pad]lock), ці два слова англійської мови етимологічно ніяк не пов'язані. Обидва походять зі староанглійськох, де loc означало "крепління, перепона", а wedlac - "виконання шлюбної обітниці", де -lac - це суфікс, що означає дію або практику виконання від іншого іменника. Окрім wedlac існували ще brýdlác ("весілля"),  réaflác ("пограбування"), andfeohtlác ("ведення війни, сутичка"), проте вони вийшли з вжитку.

8. FACE - SHAMEFACED

«Справжні проблеми у тих, хто вивчає англійську мову, починаються при зустрічі з часами дієслів та артиклями».

«Як затоваришувати з англійськими артиклями»

В староанглійській мові "обличчя" звучало як andwlita, але після Норманського завоювання було замінено французьким face, що походить від латинського facies - "вигляд, вираз обличчя". З іншого боку, в староанглійській shamefaced мало форму scamfæst, тобто буквально "стримуваний соромом", з прикметниковим суфіксом -fast, який також можна зустріти, наприклад, в steadfast ("тривкий, міцний"). "Це правда, що друга форма є оригінальною, що -faced використовується помилково і що пов'язане зі словом поняття в певній незначній мірі зазнало неминучого впливу цієї зміни. Проте тих, хто в пориві цього відкриття переходить у повсякденності до вжитку -fast, справедливо називають педантами," - зазначено в «Словнику сучасного використання англійської мови» Генрі Уотсона Фоулера.

9. HANG - HANGNAIL

Хоча здається, що hangnail ("задирка, нігтьоїда") - це шматочок шкіри, що "звисає" (hang) з області нігтя, ще в середньоанглійській мові у вжитку була форма angnail, тобто буквально "болючий шип" (староанглійською angnes - "біль, неспокій, страх").

10. STEP - STEPMOTHER/FATHER

Частина слова "step-" в словах англійської мови, що означають зведених членів родини, не має нічого спільного ані з "кроком" (step), який ми робимо ногою, ані з пов'язаною метафорою про розведення рідства на один крок. Вона походить від корня stéop-, пов'язаного з поняттям тяжкої втрати: так цей префікс вживався в староанглійській і в слові "сирота" - stéopcild, що в сучасній мові прийняло форму stepchild і значення "пасинок/падчерка". Отже, етимологічно stepfather ("вітчим") і stepmother ("мачуха") ознгачають того, хто стає батьком/матір'ю для сироти, проте уявлення про сирітство зникло з цих слів в XX сторіччі і залишилось лише значення набування рідства через шлюб.


Ще еспресо